Asukkaille

Kunta voi vaikuttaa hiilipäästöihinsä myös epäsuorasti tarjoamalla asukkaille edellytyksiä muuttaa omia tottumuksiaan. Asukasosiosta löytyy tietoa, jota kunta voi hyödyntää omassa viestinnässään kuntalaisille tai johon asukkaita voi ohjata tutustumaan. Osio on jaettu energiankulutuksen, liikkumisen sekä asumisen, kulutuksen ja rakentamisen teemoihin.

jokainentekoauttaaAsukkaat voivat osallistua kunnan järjestämiin tilaisuuksiin ja asukasyhdistykset voivat myös itse järjestää tilaisuuksia, joissa kestävän kehityksen ratkaisuja tarjoavat yritykset esittelevät toimintaansa. Erilaisissa tilaisuuksissa syntyy ideoita ja on mahdollista jakaa tehokkaasti ratkaisuja ihmisten välillä.

Ehdota asukkaille ainakin näitä:

Pirkanmaalla toimii Ekokumppanit Oy, jolta kuntalaiset saavat apua kestävän kehityksen kysymyksissään. Ekokumppaneiden neuvonta on maksutonta ja puolueetonta. Alasivuilla on esitelty Ekokumppaneiden neuvontapalveluja eri teemojen osalta.

Omia ilmastotottumuksia voi kartoittaa Ilmastodieetti-laskurilla, joka kertoo kaikkien kulutusvalintojen ilmastovaikutuksista.