Hankinnat ja rahoitusmahdollisuudet

Kunta voi edistää päästövähennystavoitteitaan huomioimalla ympäristönäkökulmat uusissa hankinnoissa. Varsinkin energiaa kuluttavissa kohteissa investointien takaisinmaksuajat ovat lyhyitä ja joissakin hankinnoissa kustannukset eri vaihtoehtojen välillä eivät eroa.

Hiilipäästöjen pienentämiseen tähtääviin hankintoihin on mahdollista hakea erilaisia investointitukia Tekesiltä ja TEM:ltä.

Tietoa vähähiilisiin hankintoihin löytää Motivan ekohankintaverkostosta, jossa on mukana kuntia ja julkisia organisaatioita.

Tampere selvitti kestäviä hankintoja eri sektoreilla

Tampereen kaupunki selvitti vuonna 2016 ympäristö- ja sosiaalisen vastuun huomioivien hankintojen kriteerejä ja kustannusvaikutuksia. Hankkeessa tarkasteltiin viittä eri toimialaa kustannusten ja kestävien hankintojen kriteerien näkökulmasta.

Selvityksen mukaan säästöpotentiaalia on etenkin energiaintensiivisissä tuotteissa ja palveluissa. Pilottikilpailutusten perusteella arvioitiin, että vastuullisuuskriteerit eivät nostaneet hankintojen kustannuksia.

Motivalta tukea kestäviin hankintoihin

Motivan ekohankintaverkosto tarjoaa yhteistyötä ja kokemuksia erilaisista kestävistä hankinnoista. Verkoston toiminta on maksutonta ja siihen liittymällä saa käyttöönsä kuntien ja muiden organisaatioiden hankintakokemuksia ja muuta tietoa.

Ympäristömerkin voi huomioida hankinnoissa

Taloudelliset tuet energiainvestoinneille

Motiva tekee kiinteistöille energiakatselmuksia ja kaukolämpökatselmuksia, joihin kunta sekä pienet yritykset voivat saada tukea 50% kustannuksista työ-ja elinkeinoministeriön myöntämänä.

Vähähiilisyys hankerahoituksessa

Ympäristönäkökulmaa huomioivan toiminnan kehittämiseen voi hakea EAKR-rahoitusta